Jumpnow Banner - New beginnings
Galen & Dureena Nafeel

actors: Peter Woodward, Carrie Dobro

short: Gal&Dur